ROPHIDAS  
       
 
Search:
   
       
 
FILOSOFI - de azi
Veress Carol
 • Activitati SCIRI 2001-2006 « Seminarul de Cercetare Interdisciplinara ...
  Cuza University, Iasi, Carol Veress, the head of the Hungarian studies, Philosophy Department, BBU, and Sandu Frunza, the head of the Chair of Systematic Philosophy, BBU

 • Untitled Document
  Carol Veress, Seful liniei maghiare de studiu, Departamentul de Filosofie, UBB Sandu Frunza, Seful Catedrei de Filosofie Sistematica, UBB. Prezentarea Departamentului de Filosofie si ...

 • PROGRAMA ANALITICA
  Examen. Evaluare orala. 50%. Colocviu. Verificare pe parcurs. Seminar. Referate, teste. 50%. Data: 1 oct. 2006. Titular curs: prof. univ. dr. Carol Veress.

 • Enciclopedia On-line a Filozofiei Romanesti
  În afara de lista autorilor care nu mai sunt în viata, Portalul Filozofiei ... Carol Veress. Stefan Vianu. Teodor Vidam. Sorin Vieru. Viorel Vizureanu. Marilena Vlad ...

 • Filosofia Antica si Medievala
  Editura Universitatea " Babes-Bolyai", Catedra de Filosofie Sistematica. Cluj- Napoca, 1996, p. 1-314. (În colaborare cu lect. Carol Veress). 15.07.2004. ...

 • Roolluull ffiilloossooffiieeii îînn sscchhiimmbbaarreeaa ...
  Ioan Biriº, Flore Lucaci, Dan Raþiu, Aurel Codoban, Carol Veress, Sandu Frunzã. Prezentarea Departamentului de Filosofie de la UBB. ºi a publicaþiilor membrilor ...