ROPHIDAS  
       
 
Search:
   
       
 
FILOSOFI - de ieri
Comarnescu Petru
 • Petru Comarnescu Memorial Fund
  Hosted in the Bucovina Museum in Suceava the Petru Comarnescu Memorial Fund is actually an impressive permanent exhibition worthy of being known and appreciated by ...

 • Evenimentul.ro ? Oamenii cetatii ? Petru Comarnescu ? elogiu...
  De-a lungul anilor, Petru Comarnescu a desfasurat o intensa activitate literara ... Petru Comarnescu a dedicat monografii si studii critice unor creatori de ...

 • Grigore Cugler
  [1] [4] [5] It is however probable that his earliest literary experiments were published by his cousin Petru Comarnescu in the magazine Tiparnica Literar ...

 • Crispé et écartelé : une courte histoire de E.M. Cioran (1911-1995 ...
  Un influent écrivain et penseur européen, célébré dans ses années mûres pour des ... disait Cioran à son copain Petru Comarnescu, " croiront que je suis devenu ...

 • Petru Comarnescu - carti, carte
  Carti ale autorului Petru Comarnescu. Comanda online acum scrise de Petru Comarnescu. Comentarii la cartile lui Petru Comarnescu.

 • Calin Alupi - Biographie
  "Maladroit pour quelque contournement que ce soit, j'essaye de rendre avec ... dans une chronique de Petru Comarnescu, dans le journal " Informatia " de janvier 1958. ...

 • Lena Constante
  ... and established friendships with leading intellectuals of her time, including Brauner, Mircea Vulcnescu, Petru Comarnescu, Henri H. Stahl, ...

 • Les idées politiques de Gherasim Luca dans sa période roumaine
  Luca est emblématique non seulement pour l'évolution de l'avant-gardisme ... Cioran, Constantin Noica, Eugen Ionescu, Petru Comarnescu, Aravir Acterian etc. ...

 • On Romanian ? American Cultural Relations in the Interwar Period
  Mar 2007 - ...10, oct, 1930, pp. 342- 345 Petru Comarnescu, Spiritul American în ViaÅ£a...most authorized was that of Petru Comarnescu ? the most famous supporter...and with more good will?, as Petru Comarnescu puts it. Gradually, the tone...

 • Survie, création, devoir patriotique, collaboration ?
  entre 1940 et 1944 est représenté par la présence de deux ... littéraire" de Roumanie, rédigé soit par Mircea Eliade, soit par Petru Comarnescu ou même par ...

 • Toward a structural approach to pictorial language
  Anca Mateescu, C.,Poetics,11,p.45-61,Jan 1974 - CATALINA ANCA MATEESCU TOWARD A STRUCTURAL APPROACH TO PICTORIAL LANGUAGE* (To the memory of Petru Comarnescu) Allow many discontinuities of subject matter and you create many of those points of scarcity in t

 • 1 GRACEH 2007 - Graduate Conference in European...
  By including rarely examined figures such as Petru Comarnescu, Jeni, ... critic Petru Comarnescu became convinced that Romanians should adopt a more ...

 • Cartea de filosofie
  În acest sens, una din aparitiiile editoriale care m-au bucurat nespus este opusul în trei volume al lui Petru Comarnescu, Pagini de Jurnal. ...

 • Centrul Cultural Pitesti
  PETRU COMARNESCU ? notã biobibliograficã. Petru Comarnescu s-a nãscut la Iasi, la 23 noiembrie 1905, si a murit la Bucuresti, la 27 noiembrie 1970.

 • Muzeul Literaturii Romane
  Petru Comarnescu 1905 - 1970 30.10.1858 - Duiliu Zamfirescu (m. 1922) 30.10.1900 - Veronica Obogeanu (m. 1986)

 • Centrul Cultural Pitesti
  Comemorare Petru Comarnescu (urmare din pagina 4) însã fãrã succes. Abia transportat la Spitalul de Urgentã bucurestean s-a lãmurit situatia: cancer pulmonar.

 • ALTERNATIVA - EXILUL CREATOR - IOAN I MIREA
  Find the lowest price on new and used Art critics Books ... by Petru Comarnescu, Dan Grigorescu, Adrian Muntiu, Traian Filip, Mircea Filip ...

 • Microsoft Word - discurs.doc
  Sep 2007 - ...respectul pentru mariil intelectuali români care s-au format Å?i desÄ?varÅ?it aici. MÄ? gândesc la Mircea VulcÄ?nescu, Petru Comarnescu, Mihail Sebastian, Constantin Noica Å?i la incitantele lor întâlniri. MÄ? gândesc la conferin ele sus

 • Amazon.com: "dans son journal": Key Phrase page
  Excerpt - from Front Matter: " ... Le 15 septembre 1941, il s'écrie dans ... Mihail Sebastian, New York, Julius Evola, Constantin Noica, Nicolae Iorga, Petru Comarnescu, ...

 • Biblioteca Centrala Universitara Bucuresti
  Apr 2007 - multimedia Romeo si Julieta [Resursa electronica] : [teatru] / William Shakespeare adaptare de Petru Comarnescu dupa trad. lui St. O. Iosif, rev. de Alexandru Phillippide cu: Alfred Demetriu, Gina Petrini, Sonia Cluceru, Fory Etterle, Ion...

 • Eliade and his genera- tion - metaphysical fervo...
  ing the Criterion?s agent, Petru Comarnescu, deepened the void around him. .... what Petru Comarnescu, in an article published in Vremea, 10th of January ...

 • Mircea Eliade
  [369] [70] In 1946, Ionesco indicated to Petru Comarnescu that he did not want to see either Eliade or Cioran, and that he considered the two of them ...

 • De la critique - page 7 - Forum In Libro Veritas - In Libro Veritas
  ... des religions, dont le fascisme et l?antisémitisme des années 1930 émergèrent surtout après sa mort. « Certains de nos amis », disait Cioran à son copain Petru Comarnescu ...

 • Emil (Michel) Cioran - Early life, Career in Romania, Career in France ...
  ... expressing his approval for the Night of the Long Knives ? "what has humanity lost if the lives of a few imbeciles were taken"), and, in a letter written to Petru Comarnescu ...

 • Filozofia Nuantelor / The Philosophy of Nuances
  His collaborators are Sorin Pavel, Petre Pandrea (who signed the Pure As a White Lily manifesto in Gândirea, an influential paper) and Traian Herseni, Petru Comarnescu, Mihai D.

 • Rezumatele
  PETRU COMARNESCU - MONOGRAFIE: Autor: MONICA Å?TEFAN: Rezumat: CulturÄ? Å?i literaturÄ? în presa blÄ?jeanÄ? interbelicÄ?: Autor: CLAUDIA CRIÅ?AN (OANCEA-RAICA) Rezumat

 • Mihail Sebastian And Mircea Eliade: Chronicle Of...
  Constantinescu, Petru Comarnescu, perhaps even Leny Caler etc. ..... Eliade told Petru Comarnescu ?, because new waves of Jews are flooding into the ...

 • Limited, Inc.: 11/25/2007 - 12/02/2007
  Tracing the rise of the culture of happiness, one can too easily forget the ... friends," Cioran advised pal Petru Comarnescu, "will believe that I've turned ...

 • Petru Comarnescu si S. U. A. - Fundatia România Literara
  Este un lucru bine cunoscut faptul ca Petru Comarnescu si-a pregatit doctoratul în Filosofie în S.U.A., între cele doua razboaie mondiale, ...

 • CHAMBRE 607
  Tout journal intime est celui d'un homme de trop... disait Cioran à son copain Petru Comarnescu, " croiront que je suis devenu ...

 • THE ENGLISH NOVEL AND ITS PERCEPTION IN THE INTERWAR PRESS
  Feb 2005 - ...the French culture in spite of other cultures and the reaction did not come too late. In 1931, in ?Vremea?, Petru Comarnescu claimed: ?Let?s change the situation of colony with the French culture!? In 1933, In ?Rampa?, he asks t

 • Beszélõ - 2001/6
  Apr 2007 - Mihail Sebastian publicista, író, dramaturg. 1907. október 8-án született Braùilán. Eredeti neve Josef Hechter, írói álnevét Szent Sebestyéntõl kölcsönzi.

 • CUPRINS
  Jurnalul lui Petru Comarnescu . CARTEA STRAINA . Marius CHELARU ? Nouruz-Name . CARTEA DE STIINTA . Tiberiu BRAILEAN ? Gradinile lui Academos . ACTUALITATEA FRANCEZA

 • RECEPTAREA ROMANULUI ENGLEZ
  Jun 2005 - ...limitarea la cultura francezÄ? în detrimentul altor culturi si reactia nu a întârziat. În 1931, în ?Vremea?, Petru Comarnescu clama: ?SÄ? rupem situatia de colonie a culturii franceze!? În 1933, în ?Rampa?, o cere imperativ

 • PRESSOFAG
  ... de Theodor Codreanu, interviuri cu Alexandru Paleologu si Sterian Vicol, rÄ?spunsuri la ancheta ?Literatura tînÄ?rÄ?, încotro??, corespondentÄ? ineditÄ? Petru Comarnescu.

 • UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918? ALBA-IULIA
  Apr 2008 - ...PETRU COMARNESCU - MONOGRAFIE (REZUMAT...254. PETRU COMARNESCU ? MONOGRAFIE REZUMAT Teza de doctorat intitulatÄ? Petru Comarnescu se doreÅ?te a fi un studiu monografic...

 • Evolutia institutionala a Bisericii Greco-Catolice din Transilvania...
  Jun 2008 - ...light of recent research Autor: Mihai Gligor Rezumat Panait Cerna - Studiu monografic Autor: Dumitru Bobina Rezumat PETRU COMARNESCU - MONOGRAFIE Autor: MONICA Å?TEFAN Rezumat CulturÄ? Å?i literaturÄ? în presa blÄ?jeanÄ? interbelicÄ? Autor:

 • Dosarul Eliade. Jos farsa! Partea a doua, vol. V (1936-1944) - Mircea ...
  Alexianu, Petru Comarnescu, Nicolae Rosu, Gh. Pavelescu, Melania Livada). Cartea mai cuprinde si o serie de articole polemice ale lui Mircea Eliade.

 • Series III
  1371: Petru Comarnescu: 1939 Jan 11: 1372: Loew's Incorporated: 1955 Aug 5: 1373-1375: Programs and brochures: 1928-63, n.d. 1376-1378: Clippings of reviews and advertisements: 1928-65, n ...

 • Titlu Ageamiii la ei acasa Titlu Viata pe Mississippi Autor ...
  XV-XVI Autor Petru Comarnescu ; cu o precuvîntare de Eusebiu Camilar Loc, Editura, .... 1970 Autor de Petru Comarnescu Loc, Editura, An Bucuresti, ...

 • Generatia 30 si Generati 2000
  Apr 2007 - ...Gândirea existÄ? clar o diferentÄ?, tocmai de aceea ei nu acceptÄ? fanatismul ortodoxist al gândiristilor. De altfel Petru Comarnescu remarcÄ? în Caracteristicile tinerii generatii românesti cÄ? se poate vorbi într-adevÄ?r de o nouÄ? gen

 • List Of People From Iasi Wiki resources & List Of People From Iasi ...
  Carp; LascÄ?r Catargiu; Alexandru Cihac; Petru Comarnescu; Ioan P. Culianu; A. C. Cuza; Liviu Deleanu; Dan DoboÅ?; Sorel Etrog; Alexandru Flechtenmacher; Benjamin Fondane; Emil Gârleanu; Nicolae Ghica ...

 • NE-SERIOSUL EUGEN IONESCU Lector univ. drd. Adina Curta Universitatea...
  May 2007 - ...persoane, cÄ?-l va desfiinÅ£a aÅ?a cum fÄ?cuse cu personaje mult mai celebre: Al. Philippide, Gib. I. MihÄ?escu, Petru Comarnescu, Constantin Noica. AmeninÅ£Ä?rile, însoÅ£ite de calificativul Å?i verdictul ?s-a tâmpit?, veneau, paradoxa

 • Centrul Cultural Pitesti
  Petru Comarnescu s-a nãscut la Iasi, la 23 noiembrie 1905, ... Dupã 1944 activitatea publicisticã a lui Petru Comarnescu este sincopatã, cu o activitate ...

 • Emil Cioran encyclopedia topics | Reference.com
  Encyclopedia topics for Emil Cioran at Reference.com. Emil Cioran ... and, in a letter written to Petru Comarnescu, described himself as "a Hitlerist" ...

 • Institutul de Filosofie
  Aurel Brosteanu, Portretul lui Petru Comarnescu din tinerete (text inedit) 387. Semnal (rubrica realizata de Titus Lates) 393. Pentru informatii suplimentare, texte online ...

 • Reference for Henri H. Stahl - Search.com
  ... 1932, was involved in a polemic with the Leninist Lucretiu Patrascanu. [2] In 1934, alongside Alexandru Cristian Tell, Mircea Eliade, Mircea Vulcanescu, and Petru Comarnescu, he ...

 • Mateiu Caragiale. Portretul unui dandy român | Ion Iovan - Pagini de autor
  ... aceasta perioada îl vede Petru Comarnescu: "Reflexele costumului cenusii-feroase ... Petru Comarnescu, Barbu Brezianu, Ion Barbu, Emanoil Bucuta, Ion Pillat ...

 • bibliografie
  Profesor universitar Hadrian Daicoviciu - "Istoria Romanilor" ... Petru Comarnescu- "Chipurile si Privelistile Europei", Editura Dacia, Cluj-Napoca 1980 ...

 • DESPRE UTILITATEA REMEMORRII TRECUTULUI
  Petru Comarnescu, Jurnal, 1969. Rezumat: Un nou clieu: "profesioniti ai lecturii" ... i Petru Comarnescu se arta uimit de "obtuzitatea ironic" a celor scrise de ...

 • Reference.com/Encyclopedia/Emil Cioran
  ... while expressing his approval for the Night of the Long Knives ? "what has humanity lost if the lives of a few imbeciles were taken"), and, in a letter written to Petru Comarnescu ...

 • Articol - dialogue: - În România acum nu e nimic de fcut! de Fabian Anton
  În România acum nu e nimic de fcut! Coresponden inedit Petru Comarnescu Ion Vasile Costin ... inedite semnate Petru Comarnescu i adresate avocatului ...

 • Ontologia spirituala a cerului
  Urcarea la cer nu se refera numai la o anumita atitudine fata de cer, in care ... Petru Comarnescu sustinea ca in ideatia ei mitica coloana nesfarsita a lui ...

 • Grupul Criterion - Wikipedia
  ... Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Sebastian, Mihail Polihroniade, Alexandru Cristian-Tell, Vasile Voiculescu, Sandu Tudor, Dan Botta, Emil Botta, Eugen Ionescu, Petru Comarnescu, ...

 • Tiparire
  ... în aceast privin toate rspunsurile lui Craiu la întrebrile lui Petru ... ales din convorbirea cu Petru Comarnescu un fragment definitoriu pentru metoda ...