ROPHIDAS  
       
 
Search:
   
       
 
Institute
Institutul de Filosofie si Psihologie Constantin Radulescu-Motru Departamentul FIlosofie Bucuresti
 • Departamentul de Psihologie
  ... Institutul de Filosofie si Psihologie "C. Radulescu-Motru" Departamentul ... Bucuresti, Facultatea de Psihologie Academia Romana - Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu Motru"

 • Institutul de Filosofie
  INSTITUTUL DE FILOSOFIE SI PSIHOLOGIE "C. RADULESCU-MOTRU" DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE ... Misterul artei si experienta estetica, Bucuresti, Romanian Academy ...

 • Simpozionul International PSIHOLOGIA SI CALITATEA VIETII | Evenimente ...
  Institutul de Filosofie si Psihologie Constantin Radulescu Motru al Academiei Române ... MARHAN, Departamentul de Psihologie – Institutul de Filosofie si Psihologie " ...

 • Institutul de Filosofie
  INSTITUTUL DE FILOSOFIE SI PSIHOLOGIE "C. RADULESCU-MOTRU" DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE ... Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru" ...

 • Institutul de Filosofie
  Hegel spunea cã un popor lipsit de filosofie este ca un "templu fãrã sanctuar". Or, templul a fost ºi a rãmas centrul spiritual al oricãrei comunitãþi umane. ...

 • ADRIAN NIÞÃ
  XHost. site web. ADRIAN NIÞÃ. Curriculum vitae Activitate publicisticã Domenii de interes Învãþãmânt. Français English ...

 • Alexandru Surdu
  Tatal sau Alexandru Ioan Surdu (1905-1971) originar din Codlea, era fiul unui ... Mama sa, Elena Surdu, nascuta Ghimbasan, casnica, a împlinit anul acesta 98 de ...

 • Ramsey Eric Ramsey
  World – Blaga in Arizona (Angela Botez, Ramsey Eric Ramsey, Victor ... http:// ifilosofie.uv.ro/revista/Sumar_3-4-2005.pdf ...

 • RAPORT DE AUTOEVALUARE pentru anii 2003-2007
  1. Datele de autentificare ale unit*** ii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea INSTITUTUL DE FILOSOFIE ¢I PSIHOLOGIE „CONSTANTIN 5**DULESCU-MOTRU" al Academiei Române 1.2.

 • Adrian Nita
  May 13, 2006 ... Personal web page: http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/index.htm · Send email. Born: 1964. Interests: philosophy, logic, philosophical logic, ...

 • Teoria naturalistã a conºtiinþei
  Naturalismul biologic, cum este denumitã aceastã teorie, se vrea o teorie care ... În puþine cuvinte, naturalismul biologic susþine cã fenomenele mentale sunt ...

 • Institute, Centre, Fundatii - Lista institute (a - g)
  Web: http://ifilosofie.uv.ro. Departament psihologie Tel: 021 318 24 42; 021 318 8106 (int. 2327) Fax: 318 2442, Email: lili_preda@yahoo.com ...

 • Institutul de Filosofie
  academia romÂnÃ. institutul de filosofie ªi psihologie "c. rÃdulescu-motru" departamentul de filosofie

 • Institutul de Filosofie
  1. Filosofia în condiþiile revoluþiei ºtiinþifico-tehnice contemporane , Bucureºti, 1996. ... 1. Pre-Logosul creºtin (150 p.), Constanþa, Editura Europolis, ...

 • CURRICULUM VITAE
  1997-1998 University of Poitiers (France): postgraduate study (MA) ... 1990-1995 Student at the University of Bucharest, Faculty of Philosophy. ...

 • Istoria filosofiei moderne
  Istoria filosofiei moderne - syllabus - 2007-2008 . Conf. univ. dr. Adrian Niþã. http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/index.htm. e-mail: nitaadrianus@yahoo.com

 • LISTA INSTITUÞIILOR PROPUSE PENTRU VALIDAREA ACR...
  298,64, http://ifilosofie.uv.ro. ºi. http://ipsihologie.uv.ro/index.htm. 2. Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 48,02, 155,92 ...

 • POLEMICI CORDIALE
  Adrian Niþã. http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/index.htm Prima paginã Curriculum vitae Activitate ...

 • Viorel Cernica- Institutul de Filosofie
  Conferentiar univ. dr. la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Filosofie; ... Titular al cursurilor: Istoria filosofiei românesti , Filosofie româneasca , ...

 • epigenie
  http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/domenii.htm - k - In Cache · Domenii de interes Prima pagină Curriculum vitae Activitate publicistică . ...

 • Filosofia ºtiinþei
  Filosofia ºtiinþei. 2006-2007 - syllabus - Dr. Adrian Niþã. Cercetãtor ºtiinþific. Institutul de Filosofie. http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/index.htm

 • Institutul de Filosofie
  academia romÂnÃ. institutul de filosofie ªi psihologie "c. rÃdulescu-motru" departamentul de filosofie

 • Institutul de Studii Sud-Est Europene
  6 Oct 2008 ... Institutul de Filosofie ?i Psihologie “Constantin R?dulescu – Motru”, http:// ifilosofie.uv.ro. http://ipsihologieuv.ro/index.htm ...

 • Nr. 6 iunie 2007 - romanian-philosophy | Google Groups
  <http://ifilosofie.uv.ro/> Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru" * Societatea <http://www.kant.ro/> Kant din România ...

 • Institutul de Filosofie
  Membri: ALEXANDRU BOBOC (membru corespondent al Academiei Române), ION CEAPRAZ, ... Redactori: MARIUS AUGUSTIN DRÃGHICI, ªTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, ADRIAN NIÞÃ, ...

 • Institutul de Filosofie
  academia romÂnÃ. institutul de filosofie ªi psihologie "c. rÃdulescu-motru" departamentul de filosofie

 • ONTOLOGIE
  ONTOLOGIE. Anul III. 2005-2006 . Conf. univ. dr. Adrian Niþã. Universitatea Lucian Blaga Sibiu. E-mail: nitaadrianus @ yahoo. Web: http://www.phenomenology.ro/?page =members_cv ...

 • Portalul afacerilor din Romania
  Telefon: 021-252 79 41 Mobil: Fax: Localitate:. E-mail: nitaadrianus@yahoo.com Web: http://ifilosofie.uv.ro/revistadefilozofie.htm ...

 • De la Husserl la Levinas
  De la Husserl la Levinas. ADRIAN NIÞà Cele mai recente numere ale revistei române de fenomenologie, Studia phænomenologica, continuã publicarea unor texte interesante ºi ...

 • Institutul de Filosofie
  Chief editor : ANGELA BOTEZ, Institute of Philosophy , Bucharest. Members: ALEXANDRU BOBOC, correspondent member of the Romanian Academy ...

 • Academia Romana
  Web: http://ifilosofie.uv.ro Web: http://ipsihologie.uv.ro/index.htm. Institutul de Geodinamicã “Sabba S. ªtefãnescu”. Dr. Criºan Demetrescu ...

 • Institutul de Filosofie
  ALEX ORENSTEIN (Queens College and the Graduate Center, New York), Locating ... ION VEZEANU (Universite Grenoble 2), Nécessité ou contingence? ...

 • Timp ºi continuitate
  Continuitatea timpului este susþinutã atât de simþul comun, datoritã perceperii ... Faptul cã simþul comun are un fundal filosofic ºi/sau teologic ºi cã este mereu , ...

 • Trigemenea lui Brâncuºi
  Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu, considerat de cãtre toatã lumea, fie ... Dar asta nu înseamnã cã celelalte opere brâncuºiene ar fi mai puþin filosofice. ...

 • TEORIA CUNOAªTERII
  TEORIA CUNOAªTERII . Dr. Adrian Niþã. Cercetãtor ºtiinþific. Academia Românã . Institutul de Filosofie. E-mail: nitaadrianus@yahoo.com. Web: http://adrian.nita.go.ro

 • Un colloque international sera organisé chez le ...
  Pour renseignements supplémentaires, voir notre web page: http://cis01.central. ucv.ro/ifg/,. http://ifilosofie.uv.ro/eveniment1merleauponty.html.

 • UNIVERSITE DE POITIERS
  Le temps a été une source continue de méditation tant pour les philosophes que ... Est-il en nous ou en dehors de nous ? Selon Aristote le temps est ...

 • CURRICULUM VITAE
  Prima paginã Activitate publicisticã Domenii de interes Invãþãmânt. English . Français . Nume ºi prenume: NIÞÃ ADRIAN. Locul naºterii: Cernãteºti, Dolj

 • Lista instituþiilor din subordinea Academiei Române - Wikipe...
  Institutul de Filosofie ºi Psihologie „Constantin Rãdulescu Motru”, Bucureºti, http://ifilosofie.uv.ro, http://ipsihologie.uv.ro/index.htm ...

 • Claudiu Baciu
  Place and date of birth: 30 April 1967, Marghita, Bihor county, Romania; ... Since 1992 until present: Scientific researcher at the Philosophy and Psychology ...

 • Institutul de Filosofie
  academia romÂnÃ. institutul de filosofie ªi psihologie "c. rÃdulescu-motru" departamentul de filosofie

 • 2
  Reflecþii despre valoare. Adrian Niþã . În urmã cu cîtva timp, am publicat (în Observator cultural, nr 161 (419), 17-23 aprilie 2008, p. 18) un text în care am arãtat ...

 • Existenþã ºi realitate la Kant
  În vorbirea obiºnuitã folosim aproape în mod indistinct termenii ,,existenþã" ºi , ... Atunci când spunem cã ceva existã înþelegem cã existã în realitate. ...

 • Newsletter Nr4-aprilie2007 - romanian-philosophy | Google Groups
  Adrian Nita, <http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/Ianosi.htm> Despre istorie si ... <http://ifilosofie.uv.ro/> Institutul de Filosofie si Psihologie ...

 • Universitatea din Craiova
  Faculty of History, Philosophy, Geography Institute of Philosophy. Department of Philosophy ... Session I Chairman: Adrian Niþã (University of Craiova) ...

 • contributori
  Institutul de Filosofie ?i Departamentul de Filosofie Româneasc? al Academiei Române: http://ifilosofie.uv.ro/ · http://filosofieromaneasca.uv.ro/ ...

 • Institutul de Filosofie
  Studii de istorie a filosofiei româneºti. Studii de istorie a filosofiei universale ... Legãturi. Raport de autoevaluare. Contact. Departamentul de Psihologie ...

 • Învãþãmânt
  Prima paginã Curriculum vitae Activitate publicisticã Domenii de interes. English Français Învãþãmânt. 2008-2009 - Cursurile Metodologie ...

 • Maurice Merleau-Ponty 100 vuotta | Filosofia.fi
  Email: Deadline: the titles and abstracts should be submitted by May 30, 2008. http://ifilosofie.uv.ro/eveniment1merleauponty.html#eng Merleau-Ponty: une ...

 • Filosofia timpului
  Teorii asupra timpului. Dr. Adrian Niþã. Cercetãtor ºtiinþific. Institutul de Filosofie. http://adrian-nita.home.ro/index.htm. Descrierea cursului: cursul prezintã într-o ...

 • Institutul de Filosofie
  XHost. site web. ACADEMIA ROMÂNÃ. INSTITUTUL DE FILOSOFIE ªI PSIHOLOGIE "C. ... Prof. univ. dr. Alexandru Boboc, M.c. al Academiei Române, ºef secþiune ...

 • florin dochia - Despre cãile filosofãrii - proza
  Mai multe despre el se pot afla la adresa: http://ifilosofie.uv.ro/viorelcernica .htm sau pe agina personalã: http://cernicapages.bravepages.com/. unele ...

 • Institutul de Filosofie
  Studii de istorie a filosofiei româneºti, vol. II, coord. V. Cernica, ed. îngrijitã de Mona Mamulea, Bucureºti, Editura Academiei Române, 2007 ...

 • A Román Akadémia intézményei - Wikipédia, a szabad enciklopé...
  2008. nov. 12. ... „Constantin Rãdulescu Motru” Filozófiai és Pszichológiai Intézet, Bukarest, http://ifilosofie.uv.ro, http://ipsihologie.uv.ro/index.htm ...

 • Institutul de Filosofie
  Revista de filosofie. Revue Roumaine de Philosophie. Pagina iniþialã. Secþiuni. Cercetãtori ... Legãturi. Raport de autoevaluare. Contact. Departamentul de ...

 • Adrian Nita
  Pagina web personal?: http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/index.htm · Trimite un email. N?scut(?) în 1964. Interese: filosofie, logica, logica filosofica, ...

 • Adrian Niþã - Wikipedia
  pagina personalã: http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/index.htm coooool. Adus de la http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_Niþã ...

 • Institutul de Filosofie
  XHost. site web. ACADEMIA ROMÂNÃ. INSTITUTUL DE FILOSOFIE ªI PSIHOLOGIE " ... Prof. univ. dr. Alexandru Boboc. Dr. Angela Botez. Conf. univ. dr. Viorel Cernica ...

 • Institutul de Filosofie
  academia romÂnÃ. institutul de filosofie ªi psihologie "c. rÃdulescu-motru" departamentul de filosofie

 • Apoteoza obscuritãþii. Despre dialectica domnului Popescu .....
  9 Dec 2007 ... http://ifilosofie.uv.ro/dragospopescu.htm. On 15.12.2007 at 13:24 grupulnoica Said:. Am consultat atat Cv-ul dlui Popescu, cat si anumite ...

 • Institutul de Filosofie
  Colocviu de admitere la doctorat 2008. Doctorate în curs de desfãºurare. DOCTORATE ÎN CURS DE DESFêURARE. Conducãtor ºtiinþific. Doctoranzi. Anul admiterii ...

 • Sursele cunoaºterii la Kant
  Adrian Niþã. http://ifilosofie.uv.ro/adriannita/index.htm Prima paginã Curriculum vitae Activitate ...

 • Institutul de Filosofie
  Elemente de antropologie a oniricului, Brasov, Editura Arania, 2000 (Premiul ... Dialectica închiderii si deschiderii în cultura româna moderna, Bucuresti, ...

 • POLEMICI CORDIALE
  POL EMICI CORDIALE . Istoria logicii româneºti. Adrian Niþã . Capitolul dedicat logicii româneºti de cãtre Anton Dumitriu în Istoria logicii se cerea cu o necesitate ...

 • Departamentul de Psihologie
  ... Institutul de Filosofie si Psihologie "C. Radulescu-Motru" Departamentul ... Bucuresti, Facultatea de Psihologie Academia Romana - Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu Motru"

 • Institutul de Filosofie
  INSTITUTUL DE FILOSOFIE SI PSIHOLOGIE "C. RADULESCU-MOTRU" DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE ... Misterul artei si experienta estetica, Bucuresti, Romanian Academy ...

 • Simpozionul International PSIHOLOGIA SI CALITATEA VIETII | Evenimente ...
  Institutul de Filosofie si Psihologie Constantin Radulescu Motru al Academiei Române ... MARHAN, Departamentul de Psihologie ? Institutul de Filosofie si Psihologie " ...

 • Institutul de Filosofie
  INSTITUTUL DE FILOSOFIE SI PSIHOLOGIE "C. RADULESCU-MOTRU" DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE ... Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru" ...

 • Comitetul Stiintific RoCHI2007
  Ana Maria Marhan Institutul de Filozofie ºi Psihologie al Academiei Române, Bucureºti amarhan@acm.org http://www.racai.ro/~amarhan Comitet de Program

 • Erwin Kessler - Institutul de Filosofie
  1994, MA in Istoria si Teoria Artei, Academia de Arta din Bucuresti. ... din 1990, cercetator stiintific la Institutul de Filozofie al Academiei Romane. ...

 • DESPRE LIMITA - GABRIEL LIICEANU
  Doctoratul în filozofie la Universitatea Bucuresti (1976). Cercettor la Institutul de Filozofie (19651975) si Institutul de Istorie a Artei (19751989) ...

 • Institutul de Filozofie (Academia de Stiinte Sociale si Politice a ...
  by Marin Diaconu, Ioana Smirnov, Ion Tudosescu, Institutul de Filozofie ( Academia de Stiinte Sociale si Politice a Republicii Socialiste Romania) ...

 • Institutul de Filozofie, Sociologie ºi ªtiinþe Politice › Login
  Back to Institutul de Filozofie, Sociologie ºi ªtiinþe Politice

 • ISOC - COMENIUS project - Istra - Mejora De Las Habilidades ...
  ISTRA est un réseau interactif dont l'objectif est de promouvoir la connaissance, ... INSTITUTUL DE FILOZOFIE SI PSOHO... (RO) INSTITUTUL DE MEMORIE CULTURALA (RO) ...

 • A patra Conferin * a Na * ional * de Interac * iune Om- Calculator
  ... 20-21 Septembrie 2007 Pre * edinte Conferin ** Dorin Mircea Popovici Universitatea Ovidius, Constan * a Pre * edinte Comitet de Program Ana Maria Marhan Institutul de Filozofie * i ...

 • Joi 23 Septembrie
  Gheorghe Iosif, Institutul de Filozofie ºi Psihologie al Academiei Române. 10:30-11:00 ... sesiune: Gheorghe Iosif, Institutul de Filozofie ºi Psihologie al AR ...

 • RILW'97 Proceedings review - Part two (in Romanian)
  Fãrã accesul în Internet, cortina de fier va cãdea din nou, de data aceasta din alte motive. ... Germina Nagât, Institutul de Filozofie al Academiei Române. ...

 • Facultatea de Matematicã ºi Informaticã - Evenimente
  Ana Maria Marhan, Institutul de Filozofie si Psihologie al Academiei Romane; Dorin-Mircea Popovici, Univ. OVIDIUS Constanta Organizatori: Univ.

 • CNCSIS - Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamnatul ...
  A patra Conferinta Nationala de Interactiune OM-CALCULATOR -RoCHI 2007 Perioada: 21 - 22 Septembrie 2007 : Organizatori: Universitatea Ovidius Constanta, Institutul de Filozofie si ...

 • Enciclopedia On-line a Filozofiei Române?ti - RPP: Romanian ...
  ... Facultatea de Filozofie, Universitatea de Vest, Timi?oara [4]; Institutul de filozofie ?i psihologie „Constantin R?dulescu Motru”, Academia Român? [5] ...

 • Declaratie de iubire | Humanitas
  Cercetator la Institutul de Filozofie (1965–1975) si Institutul de Istorie a Artei (1975–1989). Bursier al Fundatiei Humboldt (1982–1984). ...

 • revistaorizont.ro
  Cercetator la Institutul de Filozofie (1965–1975) si Institutul de Istorie a Artei (1975–1989). Director al Editurii Humanitas din 1990. Profesor la Facultatea de Filozofie a ...

 • Enciclopedia On-line a Filozofiei Romanesti
  Alexander Baumgarten (Universitatea "Babeº-Bolyai", Cluj-Napoca) ... Institutul de filozofie ºi psihologie "Constantin Rãdulescu Motru", Academia Românã ...

 • petrucretia
  Cercetãtor la Institutul de Filozofie între 1971 si 1975. / Din 1975 editeazã, alãturi de Dimitrie Vatamaniuc si un grup de colaboratori de la Muzeul ...

 • FILOZOFIE. Ion TANASESCU (ed.), Argumentul ontologic. - Numarul ...
  Editura Pelican a publicat de curind lucrarile colocviului consacrat argumentului ontologic, tinut la Institutul de Filozofie si Psihologie al Academiei ...

 • Gabriel Liiceanu - Wikipedia
  Platon, Martin Heidegger, Constantin Noica. Gabriel Liiceanu (n. 23 mai 1942, ... Tânãr cercetãtor la Institutul de filozofie în anii '70, începe sã frecventeze ...

 • HOTÃRÂRE nr.1.366 din 27 decembrie 2001 privind reorganizare...
  13, sectorul 5;; Institutul de Filozofie se comaseazã prin fuziune cu Institutul de Psihologie sub denumirea Institutul de Filozofie ºi Psihologie al ...

 • Institutul Cultural Roman
  ... Varºovia l-a realizat în Polonia în anul 2007, dupã Conferinþa „Mircea Eliade – O viziune filozoficã asupra sacrului”, organizatã împreunã cu Institutul de Filozofie ...

 • www.acad.ro/seminarii/management_nov03/rilie_pc6.ppt
  Organizarea a doua seminarii de informare si pregatire a institutelor Academiei ... Istoria Artei Cluj-Napoca, Institutul de Filozofie si Psihologie "C. Radulescu ...

 • Parcuri - Agentia pentru Inovare si Transfer Tehnologic
  INSTITUTUL DE FILOZOFIE, SOCIOLOGIE SI STIINÞE POLITICE 37. INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL 38. INSTITUTUL DE ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI ...

 • Apel participare RoCHI2007
  Institutul de Filozofie ºi Psihologie al Academiei Române, ... Institutul de Filozofie ºi Psihologie al Academiei Române, Bucureºti. Cristina Mandruta ...

 • Concluzii preliminare
  Institutul de Filozofie si Psihologie C. Radulescu-Motru. 7. Institutul de Sociologie. 8. Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale ...

 • Angela Felicia Botez - Wikipedia
  Angela Felicia Botez - Wikipedia

 • Departamentul de Psihologie
  ... Institutul de Filosofie si Psihologie "C. Radulescu-Motru" Departamentul ... Bucuresti, Facultatea de Psihologie Academia Romana - Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu Motru"

 • Institutul de Filosofie
  INSTITUTUL DE FILOSOFIE SI PSIHOLOGIE "C. RADULESCU-MOTRU" DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE ... Misterul artei si experienta estetica, Bucuresti, Romanian Academy ...

 • Simpozionul International PSIHOLOGIA SI CALITATEA VIETII | Evenimente ...
  Institutul de Filosofie si Psihologie Constantin Radulescu Motru al Academiei Române ... MARHAN, Departamentul de Psihologie – Institutul de Filosofie si Psihologie " ...

 • Institutul de Filosofie
  INSTITUTUL DE FILOSOFIE SI PSIHOLOGIE "C. RADULESCU-MOTRU" DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE ... Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru" ...