ROPHIDAS  
       
 
Search:
   
       
 
Institute
Institutul de Istorie George Baritiu Cluj-Napoca Departamentul de Cercetari Socio-Umane
 • PROGRAME DE CERCETARE ALE INSTITUTELOR ACADEMIEI ROMANE PENTRU 2004
  Jan 2005 - ...Moldova Institutul de Lingvistica si Istorie Literara "Sextil Puscariu" din Cluj Napoca Dictionarul...VERBUL Banca de date a limbii...Transilvania Institutul de Istorie si Teorie Literara...Institutul de Cercetari Socio-Umane "Titu Maio

 • Cercetari Socio-Umane
  Cercetari Socio-Umane. Sesiunea Stiintifica Anuala a Institutului de Istorie ? George Baritiu?, Cluj-Napoca. Dupa sesiunea stiintifica anuala de la ...

 • Pandectele romane SUPLIMENT 2008 - 50,00RON
  Lucrarile Sesiunii Stiintifice Anuale Academia Romana Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Istorie George Baritiu,departamentul de Cercetari Socio-Umane, 16 ...

 • PROGRAME DE CERCETARE ALE INSTITUTELOR ACADEMIEI ROMANE PENTRU 2004
  Jan 2005 - ...Moldova Institutul de Lingvistica si Istorie Literara "Sextil Puscariu" din Cluj Napoca Dictionarul...VERBUL Banca de date a limbii...Transilvania Institutul de Istorie si Teorie Literara...Institutul de Cercetari Socio-Umane "Titu Maio

 • Cercetari Socio-Umane
  Cercetari Socio-Umane. Sesiunea Stiintifica Anuala a Institutului de Istorie „ George Baritiu“, Cluj-Napoca. Dupa sesiunea stiintifica anuala de la ...

 • Pandectele romane SUPLIMENT 2008 - 50,00RON
  Lucrarile Sesiunii Stiintifice Anuale Academia Romana Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Istorie George Baritiu,departamentul de Cercetari Socio-Umane, 16 ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  Pagina Institutului "George Bariþ" din Cluj prezintã departamentele de istorie, psihologie, filosofie, sociologie.

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  Biblioteca Institutului de Istorie „George Bariþ” este o instituþie de specialitate, care a apãrut o datã cu înfiinþarea institutului. ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  Ioan Chindriº, Secolele Bibliei de la Blaj. Eugen Pavel, Un monument de limbã ... Cartea Împãraþilor a treia, carea la jidovi sã zice Întâia a Împãraþilor ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È. PREZENTARE A DEPARTAMENTULUI DE CERCETÃRI SOCIO-UMANE. Departamentul de Cercetãri Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie “George Bariþ” al Academiei Române ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È. Ionu þ Isac. Lucr ãri disponibile "on line" Cercetãtor ºtiinþific principal I. Departamentul de Cercetãri Socio-Umane. Sectorul de Filosofie

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  Romania, 3400 Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11, tel/fax: 40-264-198343, E-mail: history@xnet.ro

 • INDICAÞII
  În peisajul filosofic actual, rar ni se oferã ocazia de a fi martori la ... Þinem sã punctãm câteva momente constitutive ale acestui demers spiritual major ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  Biblioteca Institutului de Istorie „George Bariþ” este o instituþie de specialitate, care a apãrut o datã cu înfiinþarea institutului.

 • Romanian Links | ECE Journal
  May 25, 2007 ... G Baritiu Institute of History Cluj http://www.history-cluj.ro/indexg.htm. Romanian Journals. Idei in Dialog: http://www.ideiindialog.ro ...

 • TALENTUL MUZICAL
  HOME È. Biblioteca disponibilã pe Internet În afarã de lucrãrile din tabelul de mai jos, pentru mulþi cercetãtorilori mai gãsiþi un "articol reprezentativ" în ...

 • CERCETAREA REALITÃÞII FIZICE DIN PERSPECTIVA ONTOLOGIEI STRUCTURAL ...
  Academia Românã, Filiala Cluj-Napoca. Institutul de Istorie “George Bariþ”, Departamentul de Cercetãri Socio-Umane Studii ºi cercetãri din domeniul ºtiinþelor socio ...

 • C:\Personal\Pepi\ICSU\Lucru\WEB
  Bacalaureatul susþinut în iunie 1958 la Liceul "Unirea" din Braºov. Studii universitare în istorie la Universitatea "Babeº-Bolyai" din Cluj-Napoca între ...

 • project results
  URL, http://www.history-cluj.ro/Istorie/Ro/startIstorie_biblioteca.htm. Creator, George Barit History Institute. Manager. Participating ...

 • New Page 1
  Biblioteca Institutului de Istorie „George Bariþ” este o instituþie de specialitate, care a apãrut o datã cu înfiinþarea institutului.

 • STUDII  ªI  ARTICOLE
  C U P R I N S . Acad. CAMIL MUREªANU, Gândirea politicã a lui Mihai Eminescu STUDII ªI ARTICOLE VERONICA TURCUª, Influsso dell’architettura cistercense sull ...

 • WorldWar2.ro Forum -> "Totenkopf" secui/szekely units
  http://www.history-cluj.ro/Istorie/cercet/ article by Remus Campean and Florian Dudas - Avram Iancu in traditia poporului; the list may continue on the edge ...

 • DOUÃ PARADIGME FILOSOFICE ÎN CULTURA ROMÂNEASCÃ: KANT ªI WITTGENSTEIN
  Academia Românã, Filiala Cluj-Napoca. Institutul de Istorie "George Bariþ" ... A research focused on the history of the Romanian philosophy must account for ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  CAMIL MUREªANU, AUREL RÃDUÞIU, VIORICA PERVAIN, SUSANA ANDEA, LIDIA GROSS, ... Publilius Syrus, Maxime, text original, traducere din limba latinã ºi note de ...

 • Eugen Filotti - Wikipedia
  Camil Mureºan – Laicism ºi religiozitate în cultura românã interbelicã - http:// www.history-cluj.ro/Istorie/anuare/2002/Muresanu-Laicism si% ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È. Salánki Zoltán . Lucr ãri disponibile "on line" Cercetãtor ºtiinþific principal III. Departamentul de Cercetãri Socio-Umane . Date personale

 • Biblioteca Centrala Universitara Bucuresti
  URL: http://www.history-cluj.ro/Istorie/Ro/startIstorie_biblioteca.htm. Data ultimei actualizari:28.03.2007. E-librarie. Limba: româna ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  Transcrierea textului: ELENA ARDELEANU, IOAN CHINDRIª, NICOLAE EDROIU, ELENA ... Traducerea rezumatelor : VASILE RUS (latinã), HELGA TEPPERBERG (italianã) ...

 • facticitate
  http://www.history-cluj.ro/SU/Ro/NG/SU_programe_2004NG.htm - k - In Cache · Revista Sud-Est Confruntată cu libertatea de expresie în primul ei deceniu ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È . Lucia Faiciuc. Lucr ãri disponibile "on line" Cercetãtor ºtiinþific principal III. Departamentul de „Cercetãri socio-umane” Colectivul de psihologie

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  Cercetãtor ºtiinþific principal I – 1 normã. DOMENIUL DE CERCETARE ªTIINÞIFICà ... Director onorific al Institutului de Istorie "George Bariþiu" ADRESà INSTITUT ...

 • A PARALLEL BETWEEN THE STRUCTURAL
  a parallel between the structural-phenomenological perspective and the paradigm of transdisciplinarity ...

 • Afiºarea rezultatelor
  Disponibil în internet: <http://www.history-cluj.ro/>. [ Raporteazã link defect ]. Citat: 07.01.2008. Situaþie: Site complex, funcþional. Accesãri: 93 ...

 • Afiºarea rezultatelor
  Disponibil în internet: <http://www.history-cluj.ro/>. [ Raporteazã link defect ]. Citat: 07.01.2008. Situaþie: Site complex, funcþional. Accesãri: 100 ...

 • Motor de cãutare local
  Observaþii: Pentru a cãuta cuvinte care conþin diacritice, setaþi tastatura pe limba corespunzãtoare. Dacã introduceþi mai multe cuvinte, (separate prin spaþiu), în mod ...

 • Agenda, Evenimente stiintifice curente
  Evenimente ºtiinþifice curente

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  1979-1983 Universitatea "Babeº-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie ... 1983-1987 - Profesoarã de limbi strãine, istorie si filosofie, ªcoala Generalã ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  Adresa profesionalã: Institutul de Istorie "George Bariþ", Departamentul de ... Formaþie universitarã ºi postuniversitarã. Studii în învãþãmântul superior: ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  Romania, 3400 Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11, tel/fax: 40-264-198343, E-mail: history@xnet.ro

 • %N CARTEA SF#NTULUI APOSTOL PAVEL
  166 CARTEA S. PAVEL C~TR~ CORINTEANI 2. CAP 1 %N CARTEA SF#NTULUI APOSTOL PAVEL ... Machidoniia, unde au a}teptat pre Tit, carele preste scurt au venit acolo, ...

 • Camil Mureºanu - Wikipedia, the free encyclopedia
  http://www.history-cluj.ro/Istorie/cercet/Muresanu/In templul lui Janus. pdf · http://www.history-cluj.ro/Istorie/cercet/Muresanu/maxime2r.htm ...

 • PROGRAM SESIUNE
  academia romÂnà filiala cluj-napoca. institutul de istorie “george bariÞiu” departamentul de cercetÃri socio-umane . sesiunea ªtiinÞificà anualÃ

 • Catholica.ro - Biblia de Blaj a fost prezentatã Papei
  http://www.history-cluj.ro/Biblia/pag4.htm puteti descarca fisierele pdf. Un adevarat cadou pentru pasionatii Bibliei. ...

 • CONDUCEREA
  DIRECTOR ONORIFIC Acad. Camil MUREªANU : DIRECTOR Membru corespondent al Academiei Nicolae EDROIU Tel. 0040-264-431842 : DIRECTOR ADJUNCT ªTIINÞIFIC

 • Secolele Bibliei de la Blaj
  eeditarea Bibliei de la Blaj, supranumit@ }i. Biblia lui Samuil Micu sau, uneori ... teologic, ^n acela}i timp ? a unui moment de referin]@ al culturii scrise ...

 • A possible model for the interaction of the factors involved in the ...
  A possible model for the interaction of the factors involved in the emergence of the insight phenomenon . Faiciuc Lucia. Cercetator . Departamentul de Cercetari Socio-Umane

 • APOCALIPSUL S. IOAN APOSTOL
  o au scris S. Ioan Apostolul }i Evanghelistul, c$nd, pentru credin]a lui. Hristos, era trimis ^n izgonire, la ostrovul Patmos. Aceasta, pentru ...

 • Site al scriitorului Mihai Târnãveanu: BUCERDEA GRÂNOASÃ - s...
  BIBLIA DE LA BLAJ, 1795-2000. http://www.history-cluj.ro/Biblia/pag4.htm. BIBLIA BOR. http://www.bibliaortodoxa.ro/ · http://www.romanianbible.org/ ...

 • CONDUCEREA
  3 din 24 ianuarie 2002 – instituþie publicã cu personalitate juridicã, cu sediul ... 11, fiind succesorul de drept al Institutului de Istorie Naþionalã ºi Istorie ...

 • Google Directory - World > Românã > ªtiinþã > ªtiinþe social...
  Teohari Antonescu - Jurnal (1893-1908) - http://www.history-cluj.ro/Istorie/ cercet/Nastasa/Teohari Antonescu Jurnal.htm#_STUDIU_INTRODUCTIV ...

 • carbonar
  http://www.history-cluj.ro/Istorie/cercet/Chindris/memoriale/73scorpion.pdf - k - In Cache · Dimitrie Bolintineanu - Wikipedia 1825, februarie – Se naşte, ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È . Lucian Nastas ã Kovács. Lucr ãri disponibile "online" Cercetãtor ºtiinþific principal I, dr. Institutul de Istorie „ G eorge Bariþ ” Cluj al Academiei Române

 • PROROCIIA LUI AMOS Cuv$nt ^nainte
  709. CAP 3. IOIL. roci feciorii vo}tri }i featele voastre; }i ... 29. {i preste slugile Meale }i preste slujnicile. Meale ^n zilele acealea voiu turna din Duhul ...

 • Asymetria. Revista de cultura, critica si imaginatie - Auton...
  http://www.history-cluj.ro/ Demografie http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes. htm. Literatura http://irodalom.elender.hu/erdely/ http://cseke.atw.hu/ ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È. Andrei Negru. Lucr ãri disponibile "on line" Cercetãtor ºtiinþific principal I. Departamentul de Cercetãri Socio-Umane. Colectivul de sociologie

 • PROROCIIA LUI AVACUM Cuv$nt ^nainte
  lucea}te }i al armelor ce fulger@ }i al mul]imei. celor r@ni]i }i al grealei c@deri; }i nu era sf$r}it. neamurilor ei }i vor sl@bi ^n trupurile sale de. mul]imea ...

 • FILOSOFIA CA SISTEM
  În multe, dacã nu chiar în majoritatea definiþiilor date filosofiei, cu ... Unitatea concepþiei, derivabilã din conceperea lumii ca totalitate, conþine în ...

 • New Page 1
  HOME È. STRUCTURA DEPARTAMENTULUI DE CERCETÃRI SOCIO-UMANE Co mpartiment ul de Filosofie (ªef de compartiment: C.S. I dr. Ionuþ Isac)

 • CONSIDERAÞII FILOSOFICE INTRODUCTIVE
  Într-un demers de teoretizare ºi de conceptualizare, aºa cum se doreºte cel de ... Mi-ar fi plãcut totodatã ca lucrarea aceasta, sau mãcar unul dintre capitolele ...

 • New Page 1
  HOME È. ISTORICUL INSTITUTULUI La solemnitatea inaugurãrii Universitãþii din Cluj, în februarie 1920, regele Ferdinad I a anunþat oamenii de ºtiinþã români ºi ...

 • Data
  http://www.history-cluj.ro/SU/cercet/IsacIonut/PERSPECTIVE.htm · http://www.csc. matco.ro/despreortofizica.html. 10. 08. 05. 10 30 – 12 ...

 • IOAN FLUERAª, UN LIDER SOCIAL – DEMOCRAT MORT ÎN ÎNCHISORILE COMUNISTE
  Între cei doisprezece membri ai Consiliului Naþional Român Central s-a numãrat ... Dupã cum se precizeazã în condica botezaþilor din comunã pe anul 1882, se ...

 • New Page 1
  HOME È . CERCETÃTORII INSTITUTULUI DE ISTORIE . Susana ANDEA. Mirela Fica ANDREI. Iosif Marin BALOG. Remus Mircea BIRTZ. Marghiola BODOR. Remus CÂMPEANU

 • Academia Românã, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetãri ...
  Academia Românã, Filiala Cluj-Napoca. Institutul de Istorie “George Bariþ”, Departamentul de Cercetãri Socio-Umane Studii ºi cercetãri din domeniul ºtiinþelor socio ...

 • Piata Universitatii
  http://www.history-cluj.ro/SU/cercet/Negru.htm. Subiect: Backup pentru istorici si nu numai · Dan Culcer Răspunsuri: 4. Vizualizări: 3502 ...

 • VECIN ªI VECINÃTATE
  Acest studiu este consacrat ilustrãrii "cãrãrilor" teoretice parcurse în vederea ... Trãsãturile" caracteristice domeniului vicinal sunt guvernate de un proces ...

 • Academia Românã, Filiala Cluj-Napoca
  Conceptul de "demarcaþie" la Karl Popper. Marius Eºi. DESPRE MITOLOGIA ISTORICÃ ªI ... o perspectivã - filosofia ºi etica în transmodernism. Teodor Vidam ...

 • PHOENIX :: Vizualizare subiect - Pavel Chinezul
  SURSA: http://www.history-cluj.ro/Istorie/anuare/2002/Dorner-Campul Painii.htm . PS: mi-am permis sa tai cateva paragrafe care vorbeau ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È. Lajos-Loránd M ADLY. Lucr ãri disponibile "online" NUMELE . MADLY . PRENUMELE Lajos-Loránd . POSTUL OCUPAT

 • ultramontanism
  http://www.history-cluj.ro/Istorie/anuare/2003/Teodor Pavel - Laic.htm - k - In Cache · VATICAN I SI CARDINALUL STROSSMAYER - de Calugarul Vasile ...

 • Imaginea învãþãtorului bãnãþean reflectatã în circularele ...
  Imaginea învãþãtorului bãnãþean reflectatã . în circularele ºcolare. Studiu de caz: protocolul de circulare al satului Moraviþa (Banat) 1819 – 1859

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  La solemnitatea inaugurãrii Universitãþii din Cluj, în februarie 1920, regele ... Veniturile din aceastã sumã au fost adãugate la capitalul iniþial ºi au atins, ...

 • Korunk
  http://www.history-cluj.ro/Istorie/Ro/startIstorie.htm. 19. Stelian Neagoe: Istoria politicã a României între 1944–1947. Crestomaþia tranziþiei dintre douã ...

 • New Page 4
  istoric. conducerea. structura departa-mentului. programe de cercetare. cercetÃtorii. biblioteca. publicaÞii. conducere doctorat. regulament privind organizarea ªi funcÞionarea ...

 • Site al scriitorului Mihai Târnãveanu: Ioan Trifu Maiorescu ...
  7 Ian 2008 ... BIBLIA DE LA BLAJ, 1795-2000. http://www.history-cluj.ro/Biblia/pag4.htm. BIBLIA BOR. http://www.bibliaortodoxa.ro/ ...

 • "TITOISMUL" LA GRANIÞA ROMÂNO-IUGOSLAVÃ
  Antifascismul sârbilor din Banat în debutul anului 1945. Dincolo de jocul intereselor de stat, al disputãrii zonelor de dominaþie între ...

 • New Page 3
  New Page 3

 • New Page 1
  HOME È. CERCET ÃTORII DEPARTAMENTULUI DE CERCETÃRI SOCIO-UMANE - Monica Albu - Gheorghe Abrudan - Corina Benea - Ioan Berar - Virgil Ciomoº

 • PROLÉGOMENES A UNE RECHERCHE: SCÉNARIOS SYMBOLIQUES, MYTHOLOGIE ET ...
  Toute démarche, qu'elle soit théorique ou empirique, sur l'élucidation des ... Or on se heurte ici de la complexité du tissu constitué de la multitude des ...

 • UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
  2003. http://www.history-cluj.ro/SU/ Simpozion2003/ Rezumate. 2003/Drept/Tasca. htm. 7. TAªCÃ, M. Aspecte din dreptul comercial al Basarabiei. ...

 • New Page 1
  Colectivul de Istorie Modernã - Revoluþia de la 1848/1849)

 • Regiunea Muntilor Apuseni
  Ca ºi structurã geograficã, Munþii Apuseni sunt alcãtuiþi din masivul central ... Regiunea este delimitatã natural de râurile: Mureº, Arieº, Criºuri respectiv ...

 • Conceptul de Arousal
  Conceptul “arousal”. Utilizarea lui în ºtiinþele sociale. (S alánki Zoltán) Abstract. The a rousal concept in the social sciences. Starting from the lack of a unitary ...

 • Hadrian Gorun: 03.08.2008
  ... http://www.history-cluj.ro/Istorie/anuare/Isto_anuar2007.htm http://www.vfkk .de/pdf/Aufsatzbibliographie_2006.pdf. Vizualizaþi profilul meu complet ...

 • S T U D I I ªI A R T I C O L E
  Il ruolo degli "ateliers", coinvolti nei cantieri cistercensi, nella costruzione ... Il dato che il cantiere cistercense era un ambito artistico aperto, non solo dal ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È. Cîmpian Erika Ildikó. Lucr ãri disponibile "on line" Cercetãtor ºtiinþific. Departamentul de Cercetãri Socio-Umane . Date personale

 • www.history-cluj.ro/Istorie/cercet/Nastasa/UnivGerm_ElitaRom.htm
  Întemeierea în a doua jumãtate a sec. XIX a Universitãþilor de la Iaºi ºi ... Deºi statul s-a angajat în aplicarea unei politici educative coerente ºi de ...

 • Academia Românã, Filiala Cluj-Napoca
  ELEMENTUL MATERIAL AL LATURII OBIECTIVE ÎN CAZUL INFRACÞIUNII DE INSUBORDONARE. Tiberiu Ban. Aspecte generale cu privire la particularitãþile rãspunderii ...

 • Discuþie Utilizator:Alex:D/Arhivã 6 - Wikipedia
  Imagini http://www.history-cluj.ro/Istorie/cercet/Chindris/memoriale/6rovine.pdf ...

 • New Page 4
  prezentare. conducerea. structura departa-mentului. cercetÃtorii. publicaÞii. agenda. programe de cercetare ªi dÃri de seamÃ

 • TEFAN BEZDECHI INEDIT
  În Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române se pstreaz în 3 ... Textul prezint infime diferene între exemplare; în cadrul ediiei de fa am ...

 • Gânduri pentru fiecare zi: 13 Noiembrie Ziua Bibliei
  ... si Apocrifa)tradusa dupa originalul grecesc, traducere de Samuil Micu Klein, publicata la Blaj în 1795.http://www.history-cluj.ro/Biblia/pag4.htm ...

 • New Page 3
  New Page 3

 • METAFIZICÃ ªI SPECULAÞIE: PARALELE ISTORICO-FILOSOFICE
  Filosofia sistematicã tradiþionalã a procedat la o separare netã între domeniile ... Astfel, gnoseologia sau teoria cunoaºterii, respectiv logica, apar ca niºte ...

 • Venczel József – personalitate marcantã a cercetãrii
  Venczel József – p ersonalitate marcantã a cercetãrii sociale maghiare din Ardeal . SALÁNKI ZOLTÁN . ABSTRACT. Venczel József – outstanding personality of Hungarian ...

 • INDICAÞII
  Mulþi dintre termenii folosiþi în mod curent pentru a diagnostica Deficitul ... De exemplu, în DSM-IV (manualul în care apare pentru prima datã termenul de ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È . Susana ANDEA . Numele . ANDEA . Prenumele . SUSANA . Postul ocupat . cercetãtor ºtiinþific I . Domeniul de cercetare Istorie medievalã ºi premodernã

 • GENEALOGIA ÎNTRE TIIN, MITOLOGIE I MONOMANIE
  intelectual redescoperind genul, într-un ciclu fr oprire i, evident, cu ... S-ar prea c biografia constituie una din puinele specii eternizate, ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È. Remus Câmpeanu. Lucr ãri disponibile "online" NUMELE . CÂMPEANU . PRENUMELE . REMUS . POSTUL OCUPAT

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È . Nicolae EDROIU . Nume. EDROIU . Prenume. NICOLAE . Postul ocupat. Cercetãtor ºtiinþific I (½) Domeniul de cercetare ºtiinþiificã . Istorie M edievalã ºi ...

 • INDICAÞII
  Two important related questions were at the origin of the research reported in ... Is it possible that such a general pattern could be revealed both in some ...

 • INDICAÞII
  Fenomenul cultural grec antic a constituit de-a lungul timpului o sursã ... În exegeza filosoficã româneascã este binecunoscut eseul Minune greacã al ...

 • NEIGHBORHOOD
  Lãsând în plan secund "transformãrile" din plan teritorial, ne-am propus a ... Aceasta incursiune care va fi dezvoltatã ulterior, porneºte de la clarificãri de ...

 • Publilius Syrus
  2 Un destin singular: Publilius Syrus ºi maximele sale Cu cât „ireparabilul timp" adunã în urma noastrã mai multe secole ºi milenii, cu atât istoria pãstreazã amintirea ...

 • New Page 1
  Nr. crt. Conducator doctorat: Doctorand: Domeniul: Frecvenþã: Anul admiterii: Stadiul pregãtirii: Menþiuni: 1: acad. CAMIL MUREªANU: BODA-GHENA I. GHERGHINA: ISTORIE: Fãrã ...

 • Categories provide a solid basis for a wide range of processes
  PRIOR KNOWLEDGE EFFECTS . ON SIMOULTANOEUS LEARNING OF MORE THAN TWO CATEGORIES . CÎMPIAN ERIKA ILDIKÓ. researcher, Institute for Research in Social and Human Sciences,

 • www.history-cluj.ro/Istorie/anuare/2003/Gh Naghi Coresp Boros.htm
  Ioan Boroº a fost un ales truditor in Ogorul Domnului, ca preot, canonic ºi ... Activitatea sa istoricã nu s-a bucurat pânã acum de o atenþie specialã, dar ...

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È . Remus Mircea BIRTZ (BIRÞ) Lucr ãri disponibile "online" NUME BIRÞ . PRENUME REMUS MIRCEA . POSTUL OCUPAT . Cercet ãtor ºtiinþific principal III

 • Institutul de Istorie "George Bariþ" Cluj-Napoca
  HOME È. Iosif Marin B ALOG . NUMELE . BALOG . PRENUMELE . IOSIF MARIN . POSTUL OCUPAT . Cercetãtor ºtiinþific